Kategorier
Ventilation

Ventilation i Uppsala – hälsosamt luftombyte

Att vistas i lokaler där ventilationen är bristfällig, är inte särskilt effektivt. Och inte är det hälsosamt för vare sig personer eller byggnader i Uppsala.

När vi talar om behovet av luftombyte, tänker vi kanske oftast på resor till andra breddgrader eller på fjällsemestrar. Sådana resor kallas ibland för hälsoresor. Men lika viktigt är det att byta luften i de lokaler där vi dagligen befinner oss. Om inte det görs, kommer vi att känna oss hängiga och trötta och på sikt påverkas hälsan negativt.

Ventilation är en komplicerad gren. Luftombytet ska ske balanserat men ibland saboteras inställningarna. Om lokalerna byggs till eller förändras, måste systemet för ventilation justeras. Inställningarna kan förutsätta att dörrar och fönster är stängda. Om då fönster öppnas på vid gavel under en längre tid, rubbas balansen.

Ventilation i Uppsala – balanserad till- och frånluft

Du är ansvarig för arbetsmiljöfrågor på ditt företag. Förutom att jobba med skyddsfrågor vid maskiner ingår naturligtvis ventilationsfrågor i ditt arbete. Sådan frågor kan vara lömska eftersom eventuella problem med ventilation smyger sig på. Nu ska ni bygga nya kontorslokaler. Vilken typ av ventilation ska ni ha?

För att lösa frågan tar du kontakt med en ventilationsfirma i Uppsala. Även om ventilationen ska ge god arbetsmiljö, måste kostnaden för luftombyte ske till rimliga kostnader. Ett sätt är självklart att låta varm frånluft värma upp ingående frisk, kall luft. Det går att göra genom att installera ett FTX-system. Luften passerar då genom kanaler i en värmeväxlare och dessutom styrs luftflödet med fläktar.