Kategorier
OVK

Renare luft med en professionell OVK-besiktning

Ventilation är avgörande för att skapa en hälsosam inomhusmiljö på arbetsplatsen och i hemmet. En dålig ventilation kan leda till hälsoproblem som huvudvärk och trötthet. Därför är det viktigt att se till att ventilationssystemet fungerar som det ska och att en OVK-besiktning genomförs regelbundet.

Vad är OVK-besiktning?

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. Det är en undersökning av ventilationssystemet i en byggnad som måste genomföras av en utbildad besiktningsman. Syftet med besiktningen är att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska och att luftkvaliteten är god. Besiktningsmannen upprättar en rapport över ventilationssystemet och noterar eventuella brister eller problem.

Fördelarna med en OVK-besiktning

En OVK-besiktning är viktig för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. Genom att genomföra en OVK-besiktning regelbundet kan man upptäcka eventuella problem med ventilationssystemet i tid. Detta gör det möjligt att åtgärda problemen innan de leder till hälsoproblem och ökar därmed både trivsel och produktivitet på arbetsplatsen eller i hemmet.

När ska OVK-besiktning utföras?

Hur ofta en OVK-besiktning ska utföras beror på vilken typ av byggnad det gäller och hur den används. En byggnad som används som vårdcentral eller förskola ska till exempel besiktas vart tredje år. Andra typer av byggnader kan behöva besiktas mer eller mindre frekvent. För att ta reda på hur ofta en OVK-besiktning behöver utföras för en viss byggnad kan man konsultera Boverkets hemsida.

Anlita professionell hjälp

För att vara säker på att OVK-besiktningen blir korrekt utförd och att ventilationssystemet fungerar som det ska, är det viktigt att anlita en professionell besiktningsman. En utbildad besiktningsman kan utföra besiktningen på ett korrekt sätt och upptäcka eventuella brister eller problem som kan ha undgått en lekman.

Mer om OVK-besiktning kan du hitta på denna sida: https://www.ventilationstockholm.nu/

Kategorier
Ventilation

Ventilation i Uppsala – hälsosamt luftombyte

Att vistas i lokaler där ventilationen är bristfällig, är inte särskilt effektivt. Och inte är det hälsosamt för vare sig personer eller byggnader i Uppsala.

När vi talar om behovet av luftombyte, tänker vi kanske oftast på resor till andra breddgrader eller på fjällsemestrar. Sådana resor kallas ibland för hälsoresor. Men lika viktigt är det att byta luften i de lokaler där vi dagligen befinner oss. Om inte det görs, kommer vi att känna oss hängiga och trötta och på sikt påverkas hälsan negativt.

Ventilation är en komplicerad gren. Luftombytet ska ske balanserat men ibland saboteras inställningarna. Om lokalerna byggs till eller förändras, måste systemet för ventilation justeras. Inställningarna kan förutsätta att dörrar och fönster är stängda. Om då fönster öppnas på vid gavel under en längre tid, rubbas balansen.

Ventilation i Uppsala – balanserad till- och frånluft

Du är ansvarig för arbetsmiljöfrågor på ditt företag. Förutom att jobba med skyddsfrågor vid maskiner ingår naturligtvis ventilationsfrågor i ditt arbete. Sådan frågor kan vara lömska eftersom eventuella problem med ventilation smyger sig på. Nu ska ni bygga nya kontorslokaler. Vilken typ av ventilation ska ni ha?

För att lösa frågan tar du kontakt med en ventilationsfirma i Uppsala. Även om ventilationen ska ge god arbetsmiljö, måste kostnaden för luftombyte ske till rimliga kostnader. Ett sätt är självklart att låta varm frånluft värma upp ingående frisk, kall luft. Det går att göra genom att installera ett FTX-system. Luften passerar då genom kanaler i en värmeväxlare och dessutom styrs luftflödet med fläktar.

Kategorier
Värmepump

Värmepumpar i Stockholm för små och stora fastigheter

En värmepump ska passa både fastigheten och hushållet. Men vad är det för skillnad mellan olika värmepumpar och finns det någon för fritidshuset i Stockholm?

Att värmepumpar är effektiva och håller värmekostnaderna nere vet de flesta. Men vad är det för skillnad mellan olika värmepumpar och vilken ska man välja? Det enkla svaret på frågan är att man ska välja den värmepump som passar huset bäst. Den som klarar att leverera den mängd värme och varmvatten som hushållet behöver.

Men ganska ofta klarar flera olika typer av värmepumpar att göra jobbet. Det som skiljer olika värmepumpar åt är var de hämtar värmen. Det finns jordvärme, luftvärme, vattenvärme och bergvärme att välja mellan. Men oavsett vilken värmepump man väljer har man alltid igen pengarna eftersom värmekostnaderna går ner så pass mycket. Men också för att fastighetens värde ökar med ett bra värmesystem.

Finns det värmepumpar för fritidshus?

Funderar man på att installera någon typ av värmepump i fritidshuset ska man först fundera på hur mycket man kommer att använda det och när. Är det mestadels under sommaren och kanske någon enstaka helg på våren och hösten kan det vara bättre att satsa på en luftluftvärmepump. Den är enkel och billig att installera och drar mycket mindre el än vanliga el-element.

Är det däremot ett fritidshus som man använder under längre perioder när det är kallt och som dessutom är vinterbonat kan det löna sig att välja någon annan typ av värmepump. Bäst är att ta hjälp med beräkningarna. Ett företag som är experter på värmepumpar i Stockholm kan kostnadsfritt ta fram olika förslag.

Kategorier
Rörmokare

Kontakta en rörmokare för en stamspolning

Ett vanligt fel som kan visa sig vara ödesdigert för en husägare är att man inte tänker på vad som händer på insidan av huset och att saker och ting kan gå sönder där. Vi tänker alltså inte här på att något rent interiört går sönder – det brukar man ha full koll på. Det vi menar här är följande: om du äger ett hus i Solna – visst är det så att du dagligen använder din toalett, att du dagligen spolar i en kran, att du – eller någon i din familj – dagligen duschar eller att ni diskar? Svaret är ja och det är dit vi vill komma.

För; vart tar det här vattnet vägen innan det försvinner till exempelvis reningsverket? Jo, det färdas genom rör och ledningar och detta skapar naturligtvis ett slitage. Något som kanske inte syns; men som om det händer något definitivt kommer att synas – och kosta mycket pengar. En vattenskada är sällan billig att korrigera och detta egentligen oavsett hur omfattande den är. Det går fort och vatten har en förmåga att redan efter några minuter åsamka stora problem. Ett tips här: kontakta en rörmokare.

Med dagens teknologi så kan en rörmokare ge dig ett klart besked efter bara någon dag om hur statusen på rör och ledningar i ditt hus i Solna ser ut. Om vi kortfattat ska beskriva en sådan process så går den till enlig följande: den rörmokare du anlitar för in en kabel i en ledningen i ditt hus; denna kabel har en kamera fäst i ena änden och kan således – i realtid – följa allt via sin dator. Det här gör att eventuella faror upptäcks och att den rörmokare du anlitar för huset i Solna kan vidta lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med detta.

Ring en rörmokare för en genomgång av ditt hus

Har du här otur – och det kan hända – så kan en sådan åtgärd innebära att du helt måste byta dina rör och där denne rörmokare planerar för ett stambyte. Märk väl; ett stambyte behöver göras kanske var trettionde år så det finns en risk – men inte en särskilt stor sådan. Mer troligt är att du kommer att få en så kallad stamspolning utförd och det innebär att en rörmokare – med hjälp av maskiner – spolar rören rena med hjälp av högtryck och hett vatten.

Vanliga tecken på att en stamspolning kan vara i nära anstående kan du faktiskt upptäcka själv. Ser du exempelvis att ditt hus i Solna ofta har stopp i avloppen, att det bubblar i diskhon, att vattnet rinner undan långsamt eller känner att det luktar konstigt så kan det vara läge att ringa en rörmokare för en lite grundligare kontroll kring huruvida en stamspolning är nödvändig.

Kategorier
Rörmokare

Rörmokare i Hägersten är snabbt på plats

När det är bråttom att få hjälp med vattenläckor eller översvämningar är rörmokare i Hägersten experterna. De är snabbt på plats för att åtgärda problemet.

Rörmokarna i Hägersten har jour hela dygnet och kan rycka ut för att rädda golv och inredning från att bli förstörda om det blivit översvämning. Men rörmokare kan göra mycket mer än så. Den lite gammalmodiga yrkeskategorin rörmokare ska med moderna termer snarare kallas VVS-tekniker. Yrket har förändrats över tid.

En rörmokare, eller VVS-tekniker, har många strängar på sin lyra. De har rätt utbildning och de certifikat som krävs för att göra traditionella vatten- och rörinstallationer. Moderna hem har moderna behov, och därför inbegriper en modern rörmokares arbete också installation och reparation av exempelvis värmepumpar, diskmaskiner och spaanläggningar.

En modern rörmokare med hög kompetens mitt i Hägersten

I moderna hem är det som sagt inte bara rör- och vattenledningar som kan behöva akuta insatser. Om värmepumpen slutar fungera en kall vinter- eller höstkväll kan det också bli akut läge. Då är det viktigt att ha numret till sin rörmokare i Hägersten inlagt i telefonen tillsammans med bilbärgare och it-support.

När du anlitar en rörmokare vet du att arbetet blir utfört på rätt sätt och med material av hög kvalitet. Ska du renovera ditt badrum eller bygga om är det bra att ta en etablerad och kompetent firma till hjälp. Arbetet blir utfört i enlighet med svensk lagstiftning och standard, och du kan få råd i planeringen om vilka lösningar som är bäst.

På denna sida kan du läsa mer om rörmokare: rörmokarehägersten.nu

Kategorier
Rörmokare

Rörmokare Stockholm – tips och råd

Som nybliven villaägare kan det vara svårt att veta när man ska vidta vissa åtgärder och varför det är viktigt att göra så. Det kan även komma som en överraskning att kostnaderna kan bli så pass höga – och att man själv är den som betalar för alla skador som sker och för de åtgärder som man måste sätta in i det som går sönder.

Baserat på detta så ser man direkt att ett bra, genomtänkt och regelbundet underhåll är nyckeln till att sätta sig själv i förarsätet och ta kontrollen över situationen.

Det finns dock detaljer på ett hus som är svårt att hålla koll på utan professionell hjälp. Hur mår exempelvis stammarna på insidan av huskroppen? Genom att anlita en rörmokare i Stockholm får du snabba svar på den frågan och du får dessa svar utan att behöva betala alltför mycket pengar.

Anlita en rörmokare i Stockholm för en rörinspektion

Idag använder sig en rörmokare i Stockholm av kameror fästa i slangar som förs in i stammarna och detta gör att en rörinspektion blir både noggrann och att den kan ske på ett effektivt sätt. Rörmokaren följer stammarna i realtid och kan föra dokument över eventuella brister.

Detta innebär att du som husägare också kan sätta in insatser i rätt tid om någonting skulle visa sig vara i sämre skick än förväntat. Istället för att ett rör spricker i samband med att det exempelvis har fryst och tinat snabbt så har du vidtagit åtgärder som förhindrar detta: du agerar preventivt och slipper de kostnader som en vattenskada för med sig.

Välj en relining om möjligheten finns

Med hjälp av en rörmokare i Stockholm upptäcks problemen – och de kan, givetvis, även åtgärdas av samma yrkesman. Stambyte? Nej, inte nödvändigtvis. Idag finns det många rörmokare i Stockholm som erbjuder relining som alternativ och finns den möjligheten hos dig så rekommenderas den också.

Vid ett stambyte byter man ut alla rör- och ledningar – vid en relining så används de gamla stammarna som en mall där man sprutar in epoxiplast i dem och där sedan, då plasten stelnat, får nya rör inuti de gamla. Det kostar mindre pengar, men är en lika effektivt lösning.