Kategorier
Radonutredning

Undersök ditt hem för radon!

En radonutredning avslöjar om du har den osynliga gasen radon i din bostad och ger vägledning om nödvändiga åtgärder för att förbättra din inomhusmiljö.

Radon är knepigt. Det är en osynlig och luktfri gas som kan smyga sig in i våra hem genom marken, och det värsta är att det kommer från helt naturliga källor. Det kan också läcka radon i äldre hus som byggts med så kallad blåbetong. Så hur vet du om det finns radon i hemmet utan att du faktiskt ser eller känner det?

Svaret på frågan är naturligtvis att en radonutredning ska göras. Du sätter ut mätutrustning runt om i huset som fångar upp radon under några månader. Efter analys av mätresultaten får du besked om det finns för höga halter i något av dina rum.

Åtgärder efter radonutredning

Om du har för höga halter av radon i ditt hus, finns det flera vägar att gå. Det kan handla om allt från en enkel åtgärd som att förbättra ventilationen i huset till mer komplexa ingrepp som radonsug, vilket innebär att man minskar mängden radon som kan komma in i huset från grunden.

Att ta itu med radon innebär att du måste tänka efter och arbeta metodiskt. När du vidtagit åtgärderna gör du självklart en ny radonutredning och får kvitto på att radonhalten ligger under gällande gränsvärden. Inte minst är ett sådant bevis viktigt, om du tänker sälja ditt hus.