Kategorier
OVK

OVK-besiktning i Göteborg måste ske regelbundet

Alla fastighetsägare i Göteborg behöver göra en OVK-besiktning. Det är lag på att det ska ske med jämna mellanrum. Inte bara i Göteborg utan överallt.

En OVK-besiktning är till för människors säkerhet. Om det inte är bra ventilation i en byggnad kommer både byggnaden och människorna i den att så småningom bli sjuka. Det låter ju inte som ett vidare bra scenario, så för den sakens skull har man lagstiftat om att det måste ske en OVK-besiktning regelbundet.

Den allra första gången du ska göra en OVK-besiktning är när ett bygge står klart. Resultatet därifrån kommer att följa med under all den tid byggnaden är i drift. Det är detta resultat som blir en mall med vilken jämförelser kan göras de andra gångerna. Alla resultat arkiveras och bevaras.

OVK-besiktning utförs av fackmän i Göteborg

En OVK i Göteborg är enkelt att utföra. Det finns protokoll man följer strikt. Däri kommer även alla resultat att skrivas upp för framtida bruk. På så sätt ser man hur en byggnad förändras med tiden och hur den både fungerar och mår när det gäller ventilation. Man får ett kvitto på sakernas tillstånd.

Utan ventilation kan det bli fukt och mögel bland annat i de oorganiska material som finns i huset. Det mår ingen byggnad bra av. Inte heller gör människor det. Så därför är det viktigt att ventilationen fungerar tillfredsställande och inte är trasig. En person som arbetar i en byggnad utan ventilation blir snabbt trött och kan få allergiska besvär.