Kategorier
OVK

Renare luft med en professionell OVK-besiktning

Ventilation är avgörande för att skapa en hälsosam inomhusmiljö på arbetsplatsen och i hemmet. En dålig ventilation kan leda till hälsoproblem som huvudvärk och trötthet. Därför är det viktigt att se till att ventilationssystemet fungerar som det ska och att en OVK-besiktning genomförs regelbundet.

Vad är OVK-besiktning?

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. Det är en undersökning av ventilationssystemet i en byggnad som måste genomföras av en utbildad besiktningsman. Syftet med besiktningen är att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska och att luftkvaliteten är god. Besiktningsmannen upprättar en rapport över ventilationssystemet och noterar eventuella brister eller problem.

Fördelarna med en OVK-besiktning

En OVK-besiktning är viktig för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. Genom att genomföra en OVK-besiktning regelbundet kan man upptäcka eventuella problem med ventilationssystemet i tid. Detta gör det möjligt att åtgärda problemen innan de leder till hälsoproblem och ökar därmed både trivsel och produktivitet på arbetsplatsen eller i hemmet.

När ska OVK-besiktning utföras?

Hur ofta en OVK-besiktning ska utföras beror på vilken typ av byggnad det gäller och hur den används. En byggnad som används som vårdcentral eller förskola ska till exempel besiktas vart tredje år. Andra typer av byggnader kan behöva besiktas mer eller mindre frekvent. För att ta reda på hur ofta en OVK-besiktning behöver utföras för en viss byggnad kan man konsultera Boverkets hemsida.

Anlita professionell hjälp

För att vara säker på att OVK-besiktningen blir korrekt utförd och att ventilationssystemet fungerar som det ska, är det viktigt att anlita en professionell besiktningsman. En utbildad besiktningsman kan utföra besiktningen på ett korrekt sätt och upptäcka eventuella brister eller problem som kan ha undgått en lekman.

Mer om OVK-besiktning kan du hitta på denna sida: https://www.ventilationstockholm.nu/