Kategorier
OVK

OVK-besiktning i Göteborg måste ske regelbundet

Alla fastighetsägare i Göteborg behöver göra en OVK-besiktning. Det är lag på att det ska ske med jämna mellanrum. Inte bara i Göteborg utan överallt.

En OVK-besiktning är till för människors säkerhet. Om det inte är bra ventilation i en byggnad kommer både byggnaden och människorna i den att så småningom bli sjuka. Det låter ju inte som ett vidare bra scenario, så för den sakens skull har man lagstiftat om att det måste ske en OVK-besiktning regelbundet.

Den allra första gången du ska göra en OVK-besiktning är när ett bygge står klart. Resultatet därifrån kommer att följa med under all den tid byggnaden är i drift. Det är detta resultat som blir en mall med vilken jämförelser kan göras de andra gångerna. Alla resultat arkiveras och bevaras.

OVK-besiktning utförs av fackmän i Göteborg

En OVK i Göteborg är enkelt att utföra. Det finns protokoll man följer strikt. Däri kommer även alla resultat att skrivas upp för framtida bruk. På så sätt ser man hur en byggnad förändras med tiden och hur den både fungerar och mår när det gäller ventilation. Man får ett kvitto på sakernas tillstånd.

Utan ventilation kan det bli fukt och mögel bland annat i de oorganiska material som finns i huset. Det mår ingen byggnad bra av. Inte heller gör människor det. Så därför är det viktigt att ventilationen fungerar tillfredsställande och inte är trasig. En person som arbetar i en byggnad utan ventilation blir snabbt trött och kan få allergiska besvär.

Kategorier
OVK

Inplanerad OVK-besiktning för hälsans skull

En regelbunden OVK-besiktning är viktig för att både lokalerna och folket ska må bra. Det är också lagstiftat för koll av ventilation i bland annat skolor, förskolor och äldreboenden.

Där det vistas mycket folk inomhus, där är det också viktigt att man inte tvingas att andas in ohälsosam luft. En OVK-besiktning, obligatorisk ventilationskontroll, är livsviktig för hälsan och miljön. Det är därför det också är lagstiftat om det. Alla nybyggen, alla hyreshus och offentliga lokaler som skolor, bibliotek med mera omfattas av OVK. Det är särskilda, certifierade inspektörer som genomför besiktningen. Anlita en firma som gör detta, och planera in återkommande OVK så att det inte missas.

Rengöra anläggningen och byta ut delar

Man måste byta filter ofta, och man ska se till att anläggningen är ren från damm, smuts och kvalster. Det kan samlas fukt, damm och mikrober som sedan går runt i hela huset. Fläktrören rensas inuti och man kollar upp så att allt fungerar. Om någon del av ventilationsanläggningen slutar fungera, är det inte säkert att folk där märker det. Man får kanske bara huvudvärk eller känner sig trött. Det kan vara utsuget eller någon fläkt som lägger av.

Luften kan bli betydligt sämre utan att vi tänker på det. När en expert har gått igenom allt och lagat det som är trasigt, märks skillnaden däremot tydligt. På äldreboenden vistas det mycket folk, och de tillbringar det mesta av tiden inomhus. Därför är det väsentligt att OVK-besiktning genomförs där med lagstadgade intervall så att alla mår bra.

Kategorier
OVK

Säkra inomhusmiljön med en OVK-besiktning i Stockholm

Vi behöver ren och frisk luft, utomhus såväl som inomhus. Luften inomhus kan behöva kontrolleras då och då, med en OVK-besiktning i Stockholm, för att säkerställa att den är i gott skick.

Ni har alla börjat känna av luftvägsproblem. Ingen i familjen har tidigare visat några som helst tecken på allergier eller astma. Men på den senaste tiden har både ni och barnen uppvisat sådana symtom. Ni har inga allergier i släkten, så det här förstår ni er inte på riktigt. Kan ni alla ha blivit allergiska samtidigt? Ni får höra av en bekant att det kan vara luften inomhus som inte är så bra, att det är därför ni alla har problem med astmatiska besvär och allergier. Ni bokar in en firma som får komma och göra en kontroll av ert ventilationssystem.

Damm och smuts i ventilationssystemet

Och där hittade ni ert svar på era problem. Kontrollanten som kommer för att göra OVK-besiktning i Stockholm hos er påvisar att det finns stora problem i ert ventilationssystem. Det är ingenting konstigt att ni alla har allergiska symtom, så mycket smuts och damm det finns i systemet. Ni undrar vad ni kan göra för att förbättra det. Kontrollanten skriver ned allt fel som hen hittar i ert rörsystem och talar om för er vad ni ska göra för att förbättra. Ni bokar in så att någon kommer för att göra iordning ventilationssystemet åt er. Då kommer säkerligen era besvär i familjen att minska för att sedan helt försvinna.