Kategorier
OVK

Varför OVK-besiktning är en viktig del av Stockholms fastighetsvård

I Stockholm är OVK-besiktning inget ovanligt förekommande. Det verkar som om det sker en OVK-besiktning nästan varje dag, åtminstone om vi ser till de byggnader som har som krav att genomföra detta var tredje år. Hur ofta en OVK-besiktning måste utföras beror på typen av byggnad det handlar om. Offentliga byggnader, där det ständigt rör sig en ström av människor, kan behöva en OVK-besiktning så ofta som vart tredje år. Detta faktum är något att tänka på, särskilt med tanke på det stora antalet offentliga byggnader i Stockholm och dess omgivningar.

Skolor är en av de platser där människor samlas dagligen. Den konstanta närvaron av elever och personal innebär att ventilationen är av yttersta vikt. På sjukhus och vårdcentraler är behovet av god ventilation likaså akut. En sjukhusvistelse bör inte kompliceras av dålig inomhusluft. Även kontorsbyggnader spelar en avgörande roll i Stockholms fastighetslandskap och måste upprätthålla hälsosamma inomhusmiljöer. OVK-besiktning i Stockholm handlar inte bara om att uppfylla lagkrav, utan också om att främja hälsa och välbefinnande i de byggnader vi vistas i.

OVK-besiktning för bättre inomhusluft

En av huvudorsakerna till att OVK-besiktningar är en viktig del av fastighetsvård i Stockholm och hela landet är att de bidrar till att skapa en bättre inomhusluftmiljö. Genom att säkerställa att ventilationssystemen fungerar korrekt minskar risken för fuktproblem och mögelbildning. Mögel är en av de mest skadliga faktorerna när det kommer till att skapa ohälsosamma inomhusmiljöer. Det kan leda till en rad hälsoproblem, inklusive huvudvärk och trötthet. Vid långvarig exponering kan symtomen förvärras och vara svåra att diagnostisera.

Genom att genomföra regelbundna OVK-besiktningar kan man upptäcka och åtgärda potentiella problem med ventilationssystemen i tid. Detta hjälper till att förebygga fuktansamling och mögelbildning, vilket i sin tur bidrar till en hälsosammare inomhusmiljö för alla som vistas i fastigheten. När det gäller OVK-besiktningar i Stockholm är det inte bara inomhusluftkvaliteten som är av betydelse. Det är också viktigt att tänka på hållbarhet och energieffektivitet. Genom att säkerställa att ventilationssystemen fungerar korrekt kan man minska energiförbrukningen och därmed även miljöpåverkan.

Hållbara OVK-besiktningar fokuserar på att optimera ventilationssystemen för att minimera energiförbrukningen samtidigt som de upprätthåller en hälsosam inomhusmiljö. Detta är särskilt viktigt i en stad som Stockholm, där hållbarhet är en central del av stadsplaneringen.

Mer information om OVK-besiktning kan du hitta på: sveair.se

Kategorier
OVK

Renare luft med en professionell OVK-besiktning

Ventilation är avgörande för att skapa en hälsosam inomhusmiljö på arbetsplatsen och i hemmet. En dålig ventilation kan leda till hälsoproblem som huvudvärk och trötthet. Därför är det viktigt att se till att ventilationssystemet fungerar som det ska och att en OVK-besiktning genomförs regelbundet.

Vad är OVK-besiktning?

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. Det är en undersökning av ventilationssystemet i en byggnad som måste genomföras av en utbildad besiktningsman. Syftet med besiktningen är att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska och att luftkvaliteten är god. Besiktningsmannen upprättar en rapport över ventilationssystemet och noterar eventuella brister eller problem.

Fördelarna med en OVK-besiktning

En OVK-besiktning är viktig för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. Genom att genomföra en OVK-besiktning regelbundet kan man upptäcka eventuella problem med ventilationssystemet i tid. Detta gör det möjligt att åtgärda problemen innan de leder till hälsoproblem och ökar därmed både trivsel och produktivitet på arbetsplatsen eller i hemmet.

När ska OVK-besiktning utföras?

Hur ofta en OVK-besiktning ska utföras beror på vilken typ av byggnad det gäller och hur den används. En byggnad som används som vårdcentral eller förskola ska till exempel besiktas vart tredje år. Andra typer av byggnader kan behöva besiktas mer eller mindre frekvent. För att ta reda på hur ofta en OVK-besiktning behöver utföras för en viss byggnad kan man konsultera Boverkets hemsida.

Anlita professionell hjälp

För att vara säker på att OVK-besiktningen blir korrekt utförd och att ventilationssystemet fungerar som det ska, är det viktigt att anlita en professionell besiktningsman. En utbildad besiktningsman kan utföra besiktningen på ett korrekt sätt och upptäcka eventuella brister eller problem som kan ha undgått en lekman.

Mer om OVK-besiktning kan du hitta på denna sida: https://www.ventilationstockholm.nu/

Kategorier
OVK

OVK-besiktning i Göteborg måste ske regelbundet

Alla fastighetsägare i Göteborg behöver göra en OVK-besiktning. Det är lag på att det ska ske med jämna mellanrum. Inte bara i Göteborg utan överallt.

En OVK-besiktning är till för människors säkerhet. Om det inte är bra ventilation i en byggnad kommer både byggnaden och människorna i den att så småningom bli sjuka. Det låter ju inte som ett vidare bra scenario, så för den sakens skull har man lagstiftat om att det måste ske en OVK-besiktning regelbundet.

Den allra första gången du ska göra en OVK-besiktning är när ett bygge står klart. Resultatet därifrån kommer att följa med under all den tid byggnaden är i drift. Det är detta resultat som blir en mall med vilken jämförelser kan göras de andra gångerna. Alla resultat arkiveras och bevaras.

OVK-besiktning utförs av fackmän i Göteborg

En OVK i Göteborg är enkelt att utföra. Det finns protokoll man följer strikt. Däri kommer även alla resultat att skrivas upp för framtida bruk. På så sätt ser man hur en byggnad förändras med tiden och hur den både fungerar och mår när det gäller ventilation. Man får ett kvitto på sakernas tillstånd.

Utan ventilation kan det bli fukt och mögel bland annat i de oorganiska material som finns i huset. Det mår ingen byggnad bra av. Inte heller gör människor det. Så därför är det viktigt att ventilationen fungerar tillfredsställande och inte är trasig. En person som arbetar i en byggnad utan ventilation blir snabbt trött och kan få allergiska besvär.

Kategorier
OVK

Inplanerad OVK-besiktning för hälsans skull

En regelbunden OVK-besiktning är viktig för att både lokalerna och folket ska må bra. Det är också lagstiftat för koll av ventilation i bland annat skolor, förskolor och äldreboenden.

Där det vistas mycket folk inomhus, där är det också viktigt att man inte tvingas att andas in ohälsosam luft. En OVK-besiktning, obligatorisk ventilationskontroll, är livsviktig för hälsan och miljön. Det är därför det också är lagstiftat om det. Alla nybyggen, alla hyreshus och offentliga lokaler som skolor, bibliotek med mera omfattas av OVK. Det är särskilda, certifierade inspektörer som genomför besiktningen. Anlita en firma som gör detta, och planera in återkommande OVK så att det inte missas.

Rengöra anläggningen och byta ut delar

Man måste byta filter ofta, och man ska se till att anläggningen är ren från damm, smuts och kvalster. Det kan samlas fukt, damm och mikrober som sedan går runt i hela huset. Fläktrören rensas inuti och man kollar upp så att allt fungerar. Om någon del av ventilationsanläggningen slutar fungera, är det inte säkert att folk där märker det. Man får kanske bara huvudvärk eller känner sig trött. Det kan vara utsuget eller någon fläkt som lägger av.

Luften kan bli betydligt sämre utan att vi tänker på det. När en expert har gått igenom allt och lagat det som är trasigt, märks skillnaden däremot tydligt. På äldreboenden vistas det mycket folk, och de tillbringar det mesta av tiden inomhus. Därför är det väsentligt att OVK-besiktning genomförs där med lagstadgade intervall så att alla mår bra.

Kategorier
OVK

Säkra inomhusmiljön med en OVK-besiktning i Stockholm

Vi behöver ren och frisk luft, utomhus såväl som inomhus. Luften inomhus kan behöva kontrolleras då och då, med en OVK-besiktning i Stockholm, för att säkerställa att den är i gott skick.

Ni har alla börjat känna av luftvägsproblem. Ingen i familjen har tidigare visat några som helst tecken på allergier eller astma. Men på den senaste tiden har både ni och barnen uppvisat sådana symtom. Ni har inga allergier i släkten, så det här förstår ni er inte på riktigt. Kan ni alla ha blivit allergiska samtidigt? Ni får höra av en bekant att det kan vara luften inomhus som inte är så bra, att det är därför ni alla har problem med astmatiska besvär och allergier. Ni bokar in en firma som får komma och göra en kontroll av ert ventilationssystem.

Damm och smuts i ventilationssystemet

Och där hittade ni ert svar på era problem. Kontrollanten som kommer för att göra OVK-besiktning i Stockholm hos er påvisar att det finns stora problem i ert ventilationssystem. Det är ingenting konstigt att ni alla har allergiska symtom, så mycket smuts och damm det finns i systemet. Ni undrar vad ni kan göra för att förbättra det. Kontrollanten skriver ned allt fel som hen hittar i ert rörsystem och talar om för er vad ni ska göra för att förbättra. Ni bokar in så att någon kommer för att göra iordning ventilationssystemet åt er. Då kommer säkerligen era besvär i familjen att minska för att sedan helt försvinna.