Kategorier
Dolda fel

När ska man göra en rörinspektion?

Att anlita rörinspektion är något man behöver göra med jämna mellanrum. Även om man inte har några större problem med sitt avlopp. Man bör rengöra ledningarna och rören i en fastighet med en högtrycksspruta minst vart 10:e år. När man gör det kan man också be om rörinspektion med filmkamera. Inspektören går då ner i ledningar och besiktigar dem med hjälp av en kamera. Det är bra att veta hur rören ser ut så att du inte får några obehagliga och äckliga överraskningar i framtiden utan kan gardera dig och eventuellt åtgärda fel och brister.

Vid återkommande problem

Har man återkommande problem med stopp bör man absolut göra en rörinspektion i Stockholm. Många gånger är det något som fastnat i röret som till exempel en tampong eller hushållspapper och som gör att det blir problem om och om igen. Gör du en rörinspektion får du reda på vad problemet är samt vad du kan göra åt det.

Innan ett hus- eller fastighetsköp

Andra gånger då det kan vara aktuellt att anlita en rörinspektion är till exempel vid ett hus eller fastighetsköp. Att göra en rörinspektion innan man köper ett hus är ett billigt sätt att försäkra sig om att allt står rätt till med husets rör. Om inte rören och ledningarna håller måttet kan det bli en mycket omständigt och kostsam affär att åtgärda.

Oftast så kan inte en vanlig besiktningsman som utför en husbesiktning se hur rören ser ut. De har varken verktygen eller kunskapen att göra en korrekt analys om rörens tillstånd. Även om säljaren kan bli ersättningsskyldig för läckage och annat som upptäcks efter att du bott ett tag i huset så är det ändå en omständig process att få rätt juridiskt och att reparera skadorna som blivit. Är ledningarna och rören av dålig kvalitet vill man helst ha reda på det inna man köper huset.

När man förbereder stambyte eller större renoveringar

Innan man drar igång med stora renoveringsprojekt kan det vara bra att veta hur bra rören och ledningarna egentligen är. Drar man ner väggar och gör stora förändringar hemma så kan det vara lika bra att byta ut rör och ledningar som inte fungerar som de ska. Exakt hur rören mår vet man egentligen bara efter en rörinspektion. Du kan spara både pengar och tid genom att göra en rörinspektion i samband med större renoveringar eller stambyte.