Kategorier
Rörmokare

Kontakta en rörmokare för en stamspolning

Ett vanligt fel som kan visa sig vara ödesdigert för en husägare är att man inte tänker på vad som händer på insidan av huset och att saker och ting kan gå sönder där. Vi tänker alltså inte här på att något rent interiört går sönder – det brukar man ha full koll på. Det vi menar här är följande: om du äger ett hus i Solna – visst är det så att du dagligen använder din toalett, att du dagligen spolar i en kran, att du – eller någon i din familj – dagligen duschar eller att ni diskar? Svaret är ja och det är dit vi vill komma.

För; vart tar det här vattnet vägen innan det försvinner till exempelvis reningsverket? Jo, det färdas genom rör och ledningar och detta skapar naturligtvis ett slitage. Något som kanske inte syns; men som om det händer något definitivt kommer att synas – och kosta mycket pengar. En vattenskada är sällan billig att korrigera och detta egentligen oavsett hur omfattande den är. Det går fort och vatten har en förmåga att redan efter några minuter åsamka stora problem. Ett tips här: kontakta en rörmokare.

Med dagens teknologi så kan en rörmokare ge dig ett klart besked efter bara någon dag om hur statusen på rör och ledningar i ditt hus i Solna ser ut. Om vi kortfattat ska beskriva en sådan process så går den till enlig följande: den rörmokare du anlitar för in en kabel i en ledningen i ditt hus; denna kabel har en kamera fäst i ena änden och kan således – i realtid – följa allt via sin dator. Det här gör att eventuella faror upptäcks och att den rörmokare du anlitar för huset i Solna kan vidta lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med detta.

Ring en rörmokare för en genomgång av ditt hus

Har du här otur – och det kan hända – så kan en sådan åtgärd innebära att du helt måste byta dina rör och där denne rörmokare planerar för ett stambyte. Märk väl; ett stambyte behöver göras kanske var trettionde år så det finns en risk – men inte en särskilt stor sådan. Mer troligt är att du kommer att få en så kallad stamspolning utförd och det innebär att en rörmokare – med hjälp av maskiner – spolar rören rena med hjälp av högtryck och hett vatten.

Vanliga tecken på att en stamspolning kan vara i nära anstående kan du faktiskt upptäcka själv. Ser du exempelvis att ditt hus i Solna ofta har stopp i avloppen, att det bubblar i diskhon, att vattnet rinner undan långsamt eller känner att det luktar konstigt så kan det vara läge att ringa en rörmokare för en lite grundligare kontroll kring huruvida en stamspolning är nödvändig.

Kategorier
Rörmokare

Rörmokare i Hägersten är snabbt på plats

När det är bråttom att få hjälp med vattenläckor eller översvämningar är rörmokare i Hägersten experterna. De är snabbt på plats för att åtgärda problemet.

Rörmokarna i Hägersten har jour hela dygnet och kan rycka ut för att rädda golv och inredning från att bli förstörda om det blivit översvämning. Men rörmokare kan göra mycket mer än så. Den lite gammalmodiga yrkeskategorin rörmokare ska med moderna termer snarare kallas VVS-tekniker. Yrket har förändrats över tid.

En rörmokare, eller VVS-tekniker, har många strängar på sin lyra. De har rätt utbildning och de certifikat som krävs för att göra traditionella vatten- och rörinstallationer. Moderna hem har moderna behov, och därför inbegriper en modern rörmokares arbete också installation och reparation av exempelvis värmepumpar, diskmaskiner och spaanläggningar.

En modern rörmokare med hög kompetens mitt i Hägersten

I moderna hem är det som sagt inte bara rör- och vattenledningar som kan behöva akuta insatser. Om värmepumpen slutar fungera en kall vinter- eller höstkväll kan det också bli akut läge. Då är det viktigt att ha numret till sin rörmokare i Hägersten inlagt i telefonen tillsammans med bilbärgare och it-support.

När du anlitar en rörmokare vet du att arbetet blir utfört på rätt sätt och med material av hög kvalitet. Ska du renovera ditt badrum eller bygga om är det bra att ta en etablerad och kompetent firma till hjälp. Arbetet blir utfört i enlighet med svensk lagstiftning och standard, och du kan få råd i planeringen om vilka lösningar som är bäst.

På denna sida kan du läsa mer om rörmokare: rörmokarehägersten.nu

Kategorier
Rörmokare

Rörmokare Stockholm – tips och råd

Som nybliven villaägare kan det vara svårt att veta när man ska vidta vissa åtgärder och varför det är viktigt att göra så. Det kan även komma som en överraskning att kostnaderna kan bli så pass höga – och att man själv är den som betalar för alla skador som sker och för de åtgärder som man måste sätta in i det som går sönder.

Baserat på detta så ser man direkt att ett bra, genomtänkt och regelbundet underhåll är nyckeln till att sätta sig själv i förarsätet och ta kontrollen över situationen.

Det finns dock detaljer på ett hus som är svårt att hålla koll på utan professionell hjälp. Hur mår exempelvis stammarna på insidan av huskroppen? Genom att anlita en rörmokare i Stockholm får du snabba svar på den frågan och du får dessa svar utan att behöva betala alltför mycket pengar.

Anlita en rörmokare i Stockholm för en rörinspektion

Idag använder sig en rörmokare i Stockholm av kameror fästa i slangar som förs in i stammarna och detta gör att en rörinspektion blir både noggrann och att den kan ske på ett effektivt sätt. Rörmokaren följer stammarna i realtid och kan föra dokument över eventuella brister.

Detta innebär att du som husägare också kan sätta in insatser i rätt tid om någonting skulle visa sig vara i sämre skick än förväntat. Istället för att ett rör spricker i samband med att det exempelvis har fryst och tinat snabbt så har du vidtagit åtgärder som förhindrar detta: du agerar preventivt och slipper de kostnader som en vattenskada för med sig.

Välj en relining om möjligheten finns

Med hjälp av en rörmokare i Stockholm upptäcks problemen – och de kan, givetvis, även åtgärdas av samma yrkesman. Stambyte? Nej, inte nödvändigtvis. Idag finns det många rörmokare i Stockholm som erbjuder relining som alternativ och finns den möjligheten hos dig så rekommenderas den också.

Vid ett stambyte byter man ut alla rör- och ledningar – vid en relining så används de gamla stammarna som en mall där man sprutar in epoxiplast i dem och där sedan, då plasten stelnat, får nya rör inuti de gamla. Det kostar mindre pengar, men är en lika effektivt lösning.

Kategorier
Kättingtelfer

Smarta lyftlösningar för många användningsområden med kättingtelfer

För lyft från hundra kilo till två ton kan en kättingtelfer vara det bästa alternativet. Den underlättar för operatören och arbetet kan ske med stor precision.

Om man behöver lyfta tungt i verkstad eller industri så kan en kättingtelfer vara till stor hjälp. Den består av en motor som kan hängas upp direkt i taket, på en skena eller i en travers. Motorn driver en kedja (en kätting) så att denna kan matas upp eller ned. I änden på kättingen hänger man det som ska lyftas, i en krok eller liknande.

Det finns modeller av kättingtelfrar som kan arbeta med tyngder från omkring hundra kilo, men också de som klarar upp till två tons lyft. Säkerheten är alltid viktig. Oavsett lyftkapacitet så finns det ett rigoröst regelverk kring telfrar som gör att man aldrig behöver oroa sig för att de ska fallera.

Exakt positionering med kättingtelfer

Flera sorters kättingtelfrar kan arbeta med steglös lyfthastighet. Det upplyfta objektet kan också positioneras mycket exakt genom kryplyftning. Telfern fungerar då som en förlängd arm, med den skillnaden att den kan vara mycket mer exakt än en människoarm. Precisionen är på millimetern.

Andra varianter kan styras med enkla handgrepp så att de lyfter eller sänker utan knapptryckningar. Manövreringen kan till och med skötas med en enda hand, oavsett om man är höger- eller vänsterhänt. Du kan därför alltid vara säker på att operatören ges de bästa förutsättningarna för sitt arbete, liksom att det hen lyfter hanteras på bästa sätt.

Kategorier
Dolda fel

När ska man göra en rörinspektion?

Att anlita rörinspektion är något man behöver göra med jämna mellanrum. Även om man inte har några större problem med sitt avlopp. Man bör rengöra ledningarna och rören i en fastighet med en högtrycksspruta minst vart 10:e år. När man gör det kan man också be om rörinspektion med filmkamera. Inspektören går då ner i ledningar och besiktigar dem med hjälp av en kamera. Det är bra att veta hur rören ser ut så att du inte får några obehagliga och äckliga överraskningar i framtiden utan kan gardera dig och eventuellt åtgärda fel och brister.

Vid återkommande problem

Har man återkommande problem med stopp bör man absolut göra en rörinspektion i Stockholm. Många gånger är det något som fastnat i röret som till exempel en tampong eller hushållspapper och som gör att det blir problem om och om igen. Gör du en rörinspektion får du reda på vad problemet är samt vad du kan göra åt det.

Innan ett hus- eller fastighetsköp

Andra gånger då det kan vara aktuellt att anlita en rörinspektion är till exempel vid ett hus eller fastighetsköp. Att göra en rörinspektion innan man köper ett hus är ett billigt sätt att försäkra sig om att allt står rätt till med husets rör. Om inte rören och ledningarna håller måttet kan det bli en mycket omständigt och kostsam affär att åtgärda.

Oftast så kan inte en vanlig besiktningsman som utför en husbesiktning se hur rören ser ut. De har varken verktygen eller kunskapen att göra en korrekt analys om rörens tillstånd. Även om säljaren kan bli ersättningsskyldig för läckage och annat som upptäcks efter att du bott ett tag i huset så är det ändå en omständig process att få rätt juridiskt och att reparera skadorna som blivit. Är ledningarna och rören av dålig kvalitet vill man helst ha reda på det inna man köper huset.

När man förbereder stambyte eller större renoveringar

Innan man drar igång med stora renoveringsprojekt kan det vara bra att veta hur bra rören och ledningarna egentligen är. Drar man ner väggar och gör stora förändringar hemma så kan det vara lika bra att byta ut rör och ledningar som inte fungerar som de ska. Exakt hur rören mår vet man egentligen bara efter en rörinspektion. Du kan spara både pengar och tid genom att göra en rörinspektion i samband med större renoveringar eller stambyte.

Kategorier
Rörmokare

Sälja lastpall och få den hämtad

Att låta lastpall och pallkragar ligga är helt onödigt eftersom det är lätt att sälja lastpall och man får den upphämtad. Det räcker att ringa eller skicka mejl så förvandlas den till pengar.

Av säkerhetsskäl och med tanke på miljön finns det krav på de lastpallar som används vid transporter både inom Sverige och internationellt. Att använda pallar som inte fyller kraven kan leda till att gods blir stående vid en gräns för att det inte får transporteras vidare. Därför är det viktigt att alltid använda kvalitetssäkrade pallar.

Eftersom lastpallar är av god kvalitet är de avsedda att användas flera gånger. Därför är det helt onödigt att låta dem ligga ute och bli förstörda. Ur miljösynpunkt är det också viktigt att ta hand om de pallar som redan finns. De flesta är tillverkade av trä som är ett helt återvinningsbart material, så de pallar som är trasiga kan flisas ner och materialet kan användas på nytt. Trasiga lastpallar kan renoveras för att leva upp till de krav som ställs.

Att sälja lastpall är lönsamt och bra för miljön

Lastpallar som inte används tar bara upp en massa plats till ingen nytta. Det är lätt att sälja lastpall, och det sparar på naturens resurser att återanvända dem. Samlar man ihop dem kan man få dem hämtade oavsett skick. Företag som köper upp lastpallar sorterar och betalar sedan för de pallar som uppfyller kraven. Det enda man behöver göra är att kontakta ett företag som köper och säljer lastpallar och ange hur många pallar man har.

Kategorier
Artiklar

Stopp i avlopp – vad gör man?

Det finns alltid en anledning till att det blir stopp i avlopp men det kan vara svårt att se vad det är eftersom det gömmer sig inuti rören. Det bästa man kan göra är att ringa rörmokaren direkt.

Rör är oftast inbyggda eller ligger under jord så det är svårt att komma åt och se vad som händer inuti. Därför har rörmokare kameror som de kan skicka ner i rören för att se hur det ser ut.

Om rör inte rensas regelbundet samlas det ofta skräp, hår och smuts och då blir det stopp i avloppet. I en större fastighet kan det ställa till stora problem eftersom det vatten som inte kan ta sig ut genom rören istället trycks upp i golvbrunnarna. Då blir det översvämning och smutsigt vatten hamnar på golv och i källare.

Avloppsvatten som svämmar ut luktar illa och kan orsaka stora skador och därför måste man åtgärda direkt. En rörmokare kan komma ut och högtrycksspola rören med hetvatten så att det som satte stopp i avloppet sköljs bort.

Bästa sättet att förebygga stopp i avloppet

Även om man kan få hjälp att ta bort stopp i avloppet så är det allra bästa att förebygga så att det inte händer. Kontaktar man en rörmokare så kan de göra en regelbunden inspektion av rören och se att de inte är skadade eller att där samlats skräp.

Att skölja igenom rörsystemet med högtryck gör att rören håller sig i gott skick och skulle där finnas sprickor så upptäcker man det i tid.

Kategorier
Rörmokare

Pålitlig och kompetent rörmokare i Göteborg

Letar ni efter en pålitlig rörmokare i Göteborg inför badrumsrenoveringen? Eller behöver ni hjälp med att installera ett nytt värmesystem? I så fall gäller det att anlita rätt rörmokare.

Rörmokare, eller VVS-installatörer som de också heter, arbetar både med nyinstallationer av vattenledningar, värmesystem, badrumsrenoveringar, avlopp och mycket mer. Det krävs särskild utbildning för att få kalla sig rörmokare och VVS-installatör eftersom många VVS-arbeten enligt lagen måste utföras av en certifierad rörmokare. Ändå är det vissa som exempelvis låter snickaren fixa hela badrumsrenoveringen, vilket då innebär att försäkringen inte kommer att gälla om det skulle uppstå fuktskador. Därför gör man bäst i att alltid anlita en riktig rörmokare vid alla typer av VVS-arbeten.

Rörmokare som erbjuder totalentreprenad

Det kan vara bra att känna till att det finns VVS-företag i Göteborg som erbjuder totalentreprenad och som samarbetar med andra typer av hantverkare. Att anlita en rörmokare med totalentreprenad är extra smidigt vid en badrumsrenovering eller en renovering av en tvättstuga. Det är nämligen exempel på renoveringar som kräver flera olika slags kompetenser och hantverkare.

Precis som med andra hantverkare finns också bra och mindre bra rörmokare. Därför är det också viktigt att titta på erfarenhet och referenser när man väljer rörmokare. Ofta kan man hitta användbar information på VVS-företagens hemsidor, men ett säkrare kort är att gå på rekommendationer från vänner och familj. Man kan också be rörmokaren om referenser i samband med att man tar in offerter, fast då är det viktigt att man också ringer upp och kontrollerar referenserna.

Kategorier
Rörmokare

Rörmokare räddar många i Stockholm

De flesta har någon gång varit med om stopp i avlopp, vattenläcka eller en värmepump som har stannat. Alla problem kräver hjälp akut. Då är det skönt att rörmokare i Stockholm kan rycka ut.

En tidig morgon vaknade Lena av att yngsta sonen skakade om henne. Det var inte förrän hon vaknade till som hon insåg att sonens ord stämde. Det var iskallt. Hon tittade på termometern som låg i köket och konstaterade att det var 14 grader inomhus.

Elementen, som hon kände på ett och ett, var iskalla. Inte en gnutta värme gick att känna. Maken Sven som varit ner i källaren informerade om det hon redan visste. Värmepumpen hade stannat.

Rörmokare bäst i Stockholm

Sven ringde till rörmokaren. Trots att det var söndag hade han jour och kunde komma med detsamma. I källaren konstaterade han att den gamla värmepannan gjort sitt. Han skulle åka in till kontoret och sedan maila dem en offert. Under tiden fick de ta fram element och köra på el.

Redan inom några timmar hörde han av sig. De tittade över hans erbjudande och bestämde att slå till men behövde tala med banken direkt på måndag morgon innan definitivt beslut.

Lyckligtvis fick de lån på den summan de saknade. Entreprenören satte igång med jobbet att byta värmepump redan före lunch.

På grund av den snabba responsen från rörmokaren i Stockholm behövde de bara använda elementen en kort tid innan den nya värmepumpen var på plats. Den rörmokaren var säkerligen en av de bästa i Stockholm. Läs mer om rörmokare på denna sajt: stockholmsrörmokare.se

Kategorier
Ventilation

Ventilationsföretag i Stockholm skapar bra miljöer

Ett ventilationsföretag i Stockholm kan installera utrustning och kontrollera att luften i en byggnad är av god kvalitet. Inomhusmiljön man vistas i ska vara hälsosam och behaglig.

Innan man började bygga ekonomiskt för att spara på energi så var det enkelt med ventilationen – det drog överallt. Det var inte särskilt behagligt och inte alls nyttigt. Man började istället bygga välisolerade hus med god ventilation.
I samma takt som man blivit mer och mer miljömedveten har också kraven på en god och energisparande ventilation stegrats. Därför arbetar ventilationsföretag i Stockholm inte bara med att cirkulera luft utan också med att återvinna den värme som finns.
Vid nybyggnationer av bostäder och lokaler brukar man därför redan på projekteringsstadiet inkludera erfarna ventilationsföretag för att hitta den bästa och mest moderna lösningen för ett miljösmart och ekonomisk alternativ.

Ett ventilationsföretag arbetar med både små och stora projekt

Det finns inget jobb som är för stort eller för litet för ett företag som arbetar med ventilation. Ibland handlar det om att modernisera ett system som redan finns men det kan också handla om att underhålla ett befintligt. Stora installationer kräver regelbunden service, kontroll och underhåll och de tekniker som arbetar med ventilation kan hantera både de mest moderna och de som funnit på plats i ett par år.
Vill man byta ut ett slitet eller föråldrat ventilationssystem så är det heller inga problem. Det mest energisnåla alternativet som kallas FTX är ett ventilationssystem med värmeväxlare som blivit standard på moderna kontor.