Kategorier
Stambyte

Smidigt stambyte i Stockholm

När avloppsrören blir gamla så räcker det inte längre med att spola dem rena. De måste bytas ut och i Stockholm finns det kunniga företag som utför stambyte.

Moderna avloppsrör av plast har kortare livslängd än de riktigt gamla rören av gjutjärn. Men även dessa behöver till slut bytas ut, även om man tagit väl hand om dem. Avloppsrör utsätts för högt slitage. Till slut riskerar det att bli stopp eller läckor i rören. Normalt sett räknar man med att det behöver göras ett stambyte i äldre fastigheter med gjutjärnsrör efter mellan 40 och 50 år.

Att byta ut rörstammar är en omfattande process som en fastighetsägare eller bostadsrättsförening planerat för under en längre tid. De boende måste flytta ut under arbetets gång. Därför passar man ofta på att göra andra renoveringsarbeten, exempelvis badrumsrenoveringar i samma veva.

Professionellt stambyte på äldre fastigheter i Stockholm

I Stockholm finns det många äldre fastigheter där det finns krav på att bibehålla värdefulla, historiska byggnadsdetaljer. Detta innebär att man måste ta extra hänsyn och att man är medveten om de krav som ställs. En del av dessa äldre fastigheter har dessutom trånga, svårtillgängliga utrymmen som kräver flexibilitet och rätt utrustning.

Därför är det viktigt att man anlitar ett etablerat företag med rätt expertis för att utföra arbetet. När du vänder dig till ett företag som kan utföra stambyte men också ta hand om totalentreprenaden blir arbetet bättre gjort eftersom hela projektet kan samordnas. Genom upparbetade och pålitliga kontakter kan företaget också hjälpa till att förhandla fram fördelaktiga priser.

Ta reda på mer genom att besöka: stambytenstockholm.se