Kategorier
Relining

Relining – ersätter stambyte

En hyresvärd bör ha god kontroll över avloppsledningarna i sina fastigheter. Om ledningarna inte är i bästa form kan relining vara en lämplig lösning.

En hyresgäst tänker förmodligen inte särskilt ofta på hur avloppsledningarna i huset har det. De syns ju inte och de hör sällan av sig. Det är först när det krånglar vid spolning i toaletten eller om vattnet inte vill rinna ut i diskhon som ledningarna röner tillbörlig uppmärksamhet.

Hur är då en hyresvärds relation till avloppsledningar? Om fastigheterna är av äldre datum bör en hyresvärd ha kontroll, speciellt om en fastighetsskötare frekvent rapporterar om utryckningar för att lösa upp proppar. Sådant kan indikera att ledningarna bör spolas eller till och med repareras.

Relining efter rörinspektion

Carl äger ett mindre bestånd av hyreslägenheter i några äldre fastigheter. Husen har skiftat ägare ett antal gånger de senaste tjugo åren och Carl är osäker på hur underhållet har blivit skött. Från sin fastighetsskötare får han rapport om olika incidenter i husen. Och proppar i avloppen verkar bli allt mer förekommande. Ett behov av stambyte kan ligga på lut.

“Skulle det gå att använda relining istället för stambyte?”, frågar sig Carl. Han kontaktar en firma som kan undersöka saken. Firman inspekterar fastigheternas rör med hjälp av en specialkamera. Av bilderna att döma finns det rör som är skadade. Men när rören har reparerats går det mycket väl att skydda ledningarna med hjälp av relining. Det är en lösning som jämfört med stambyte kostar mindre för en hyresvärd och som dessutom ger färre olägenheter för de boende.