Kategorier
OVK

OVK-besiktning i Göteborg måste ske regelbundet

Alla fastighetsägare i Göteborg behöver göra en OVK-besiktning. Det är lag på att det ska ske med jämna mellanrum. Inte bara i Göteborg utan överallt.

En OVK-besiktning är till för människors säkerhet. Om det inte är bra ventilation i en byggnad kommer både byggnaden och människorna i den att så småningom bli sjuka. Det låter ju inte som ett vidare bra scenario, så för den sakens skull har man lagstiftat om att det måste ske en OVK-besiktning regelbundet.

Den allra första gången du ska göra en OVK-besiktning är när ett bygge står klart. Resultatet därifrån kommer att följa med under all den tid byggnaden är i drift. Det är detta resultat som blir en mall med vilken jämförelser kan göras de andra gångerna. Alla resultat arkiveras och bevaras.

OVK-besiktning utförs av fackmän i Göteborg

En OVK i Göteborg är enkelt att utföra. Det finns protokoll man följer strikt. Däri kommer även alla resultat att skrivas upp för framtida bruk. På så sätt ser man hur en byggnad förändras med tiden och hur den både fungerar och mår när det gäller ventilation. Man får ett kvitto på sakernas tillstånd.

Utan ventilation kan det bli fukt och mögel bland annat i de oorganiska material som finns i huset. Det mår ingen byggnad bra av. Inte heller gör människor det. Så därför är det viktigt att ventilationen fungerar tillfredsställande och inte är trasig. En person som arbetar i en byggnad utan ventilation blir snabbt trött och kan få allergiska besvär.

Kategorier
Kättingtelfer

Smarta lyftlösningar för många användningsområden med kättingtelfer

För lyft från hundra kilo till två ton kan en kättingtelfer vara det bästa alternativet. Den underlättar för operatören och arbetet kan ske med stor precision.

Om man behöver lyfta tungt i verkstad eller industri så kan en kättingtelfer vara till stor hjälp. Den består av en motor som kan hängas upp direkt i taket, på en skena eller i en travers. Motorn driver en kedja (en kätting) så att denna kan matas upp eller ned. I änden på kättingen hänger man det som ska lyftas, i en krok eller liknande.

Det finns modeller av kättingtelfrar som kan arbeta med tyngder från omkring hundra kilo, men också de som klarar upp till två tons lyft. Säkerheten är alltid viktig. Oavsett lyftkapacitet så finns det ett rigoröst regelverk kring telfrar som gör att man aldrig behöver oroa sig för att de ska fallera.

Exakt positionering med kättingtelfer

Flera sorters kättingtelfrar kan arbeta med steglös lyfthastighet. Det upplyfta objektet kan också positioneras mycket exakt genom kryplyftning. Telfern fungerar då som en förlängd arm, med den skillnaden att den kan vara mycket mer exakt än en människoarm. Precisionen är på millimetern.

Andra varianter kan styras med enkla handgrepp så att de lyfter eller sänker utan knapptryckningar. Manövreringen kan till och med skötas med en enda hand, oavsett om man är höger- eller vänsterhänt. Du kan därför alltid vara säker på att operatören ges de bästa förutsättningarna för sitt arbete, liksom att det hen lyfter hanteras på bästa sätt.

Kategorier
Rörmokare

Sälja lastpall och få den hämtad

Att låta lastpall och pallkragar ligga är helt onödigt eftersom det är lätt att sälja lastpall och man får den upphämtad. Det räcker att ringa eller skicka mejl så förvandlas den till pengar.

Av säkerhetsskäl och med tanke på miljön finns det krav på de lastpallar som används vid transporter både inom Sverige och internationellt. Att använda pallar som inte fyller kraven kan leda till att gods blir stående vid en gräns för att det inte får transporteras vidare. Därför är det viktigt att alltid använda kvalitetssäkrade pallar.

Eftersom lastpallar är av god kvalitet är de avsedda att användas flera gånger. Därför är det helt onödigt att låta dem ligga ute och bli förstörda. Ur miljösynpunkt är det också viktigt att ta hand om de pallar som redan finns. De flesta är tillverkade av trä som är ett helt återvinningsbart material, så de pallar som är trasiga kan flisas ner och materialet kan användas på nytt. Trasiga lastpallar kan renoveras för att leva upp till de krav som ställs.

Att sälja lastpall är lönsamt och bra för miljön

Lastpallar som inte används tar bara upp en massa plats till ingen nytta. Det är lätt att sälja lastpall, och det sparar på naturens resurser att återanvända dem. Samlar man ihop dem kan man få dem hämtade oavsett skick. Företag som köper upp lastpallar sorterar och betalar sedan för de pallar som uppfyller kraven. Det enda man behöver göra är att kontakta ett företag som köper och säljer lastpallar och ange hur många pallar man har.