Kategorier
Ventilation

Ventilation Stockholm – en fråga att ta på allvar

Hur mycket tid tillbringar du utomhus kontra inomhus i Stockholm? Många har en tendens att tänka sig att det handlar om kanske 70 % inomhus och 30% utomhus, men det stämmer sällan överens med hur verkligheten ser ut. Rätt siffror i detta sammanhang ligger snarare på ungefär 90% inomhus och 10 % utomhus.

Det gör också att man bör ställa sig en fråga: hur pass ren är luften inomhus – och hur ser det egentligen ut med den ventilation i Stockholm som finns i de miljöer där du vistas?

Ventilation i Stockholm borde således vara en fråga med högre prioritet. Rätt ventilation i Stockholm – oavsett om det handlar om din bostad, om din arbetsplats eller om exempelvis barnens skola – är nämligen en förutsättning för att man ska må bra och för att man hela tiden ska kunna prestera.

Sämre ventilation kan leda till stora besvär

Om luften står still så innebär detta att man tappar koncentration, att man blir trött, att man känner irritation – och att man dessutom kan få problem med både huvudvärk och yrsel. Utöver detta så handlar det även om att vi, genom rätt ventilation i Stockholm, också kan minska risken i att på daglig basis få i oss en massa giftiga partiklar, avgaser och andra typer av föroreningar.

Ett FTX-system är en riktigt bra investering

Det finns även all anledning att se ventilation ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Rätt ventilation och ett skräddarsytt ventilationssystem kommer nämligen att innebära att man dels får ner kostnaderna för energi – och dels också att man kommer att slippa en massa kostsamma renoveringar och reparationer.

Ett modernt FTX-system kan till en början verka som en onödigt dyr investering för en fastighetsägare – eller en villaägare – Stockholm. Sant är att ett sådant kostar pengar, men lika sant är att det handlar om en investering som redan efter ungefär 5 år betalat av sig. En återbetalning som både kan mätas i pengar och i den egna hälsan dessutom.